Lajme

Bashkëpuntorët tanë thonë

“Shoqata Flagelum nga Shkupi me shumë emocion vlerëson mbështetjen dhe mentorimin e paçmuar të ekipit të projektit të Platformës për investime në komunitet, i cili luajti një rol vendimtar në suksesin e projektit tonë “Transformo dhe merr pjesë”. Kjo arritje është një dëshmi e bashkëpunimit me ndikim me ekipin e projektit dhe ne shprehim falënderimet tona të përzemërta për kontributin e tyre jetik në nxitjen e ndryshimeve pozitive në komunitetin tonë. Së bashku, bëjmë ndryshim domethënës, një qëllim në një kohë.” – Magdalena Kitanovska, kryetare e Shoqatës Flagelum