Lajme

Forume të suksesshme në Tetovë, Shkup, Strumicë, dhe Dibër

Diskutuam rreth Ligjit për Partneritetin Publiko-Privat dhe mundësisë për kontribute sociale. Së bashku me përfaqësues nga sektori publik, privat dhe shoqëror, kemi dalë me sugjerime konkrete:

Fokus në promovimin e ligjit për të informuar bizneset dhe grupet interesore.

Eliminimi i komplikimeve administrative për të lehtësuar pjesëmarrjen e bizneseve.

Kërkojmë transparencë për të siguruar që këto partneritete sjellin përfitime për komunitetin. i Bashkohuni në bisedat për një komunitet më inovativ dhe të zhvilluar!

#PublicPrivatePartnership#Innovation#CooperateForDevelopment