Lajme

Gëzuar Dita ndërkombëtare e gruas

Kompleksiteti dhe sfidat e procesit të avancimi të pozitës së gruas kërkojnë angazhimin e të gjitha segmenteve të shoqërisë, atij publik, privat dhe civil. Platforma për Investime në Komunitet, në dy skema sub-grantimi, mbështet projekte që synojnë avancimin e pozitës së gruas dhe të rinjve dhe statusit të tyre socio-ekonomik.