Lajme

Njoftim

Të gjitha organizatat që kanë aplikuar për grant janë në proces shqyrtimi. Do të përzgjidhen 7 nga gjithsej 32 aplikime të pranuara. Rezultatet do të publikohen në faqen tonë të internetit si dhe në rrjetet sociale!