Lajme

Prezantimi i CIP – Për ata që mund të mos e dinë!

Çfarë është CIP? CIP, ose Platforma për Investime në Komunitet, është një projekt dinamik që nxit zhvillimin socio-ekonomik në komunitete.

Kohëzgjatja e projektit: Janar 2021 – Prill 2024

Kush qëndron pas saj? Zbatuar nga Fondacioni Albiz në partneritet me – NOVUS, MULTIKULTURA dhe CSCD

Ku? Në Shkup, Strumicë, Tetovë dhe Dibër

Mësoni më shumë: www.cip.mk

Financuar nga Bashkimi Evropian:Programi IPA për Shoqërinë Civile dhe Media 2018-2019

CIP – bëjmë komunitetet më të forta!

#CIP#CommunityEmpowerment#EUHelps#BetterCommunities