Lajme

PROJEKT inicijativa “Të gjithë jemi njësoj, të gjithë meritojmë gëzim”

Kjo nismë projekti e titulluar “Të gjithë jemi njësoj, të gjithë meritojmë gëzim” synon të krijojë një Hapësirë ​​ditore inkluzive për të rinjtë me aftësi të kufizuara në kuadër të restorantit të parë të njohur si autism friendly “Kaj Victor” . Së bashku, le të mundësojmë krijimin e hapësirës për socializim të këtyre të rinjve, si dhe për mbështetje dhe përfshirje të prindërve të tyre. Dhuroni për këtë kauzë fisnike!