Lajme

Projekt nismat

Tu japim edhe një mundësi projekt-nismave të krijuara me punën e përbashkët të më tepër organizatave qytetare nga Shkupi, Tetova, Dibra dhe Strumica. Iniciativat u dedikohen target grupeve të ndryshme dhe kanë për qëllim nxitjen e frymës së sipërmarësisë sociale dhe shoqërore-korporative tek qytetarët. Duroni për realizimin e këtyre nismave!