Lajme

Regjstrohuni!

Thirrje e hapur për aplikime në “Platformën për investime në komunitet”

Nëse jeni pjesë e:

Sektorit joqeveritar;

Ndërmarrje publike ose institucion publik;

Ndërmarrje private;

Plotësoni formularin dhe bëhuni pjesë e platformës digjitale për investime në komunitet.