Lajme

Sot punojmë në Dibër

Sot Dibra zgjedh projekt idenë për realizimin e së cilës, përmes Platformës për investime në komunitet, gjithashtu do të ngritet iniciativë për grumbullim të fondeve. Përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile CSCD, Ozone 3, ArtKult, Mesečina D, Synapsis World dhe Shoqata e peshkimit Trofta po hartojnë projekt propozim për zhvillimin e turizmit në Dibër, me anë të cilit do të trajnohen dhjetëra ciceronë turistikë, do të ndërtohen kapacitetet e amvisërive për akomodim të turistëve dhe do të bëhet regjistrimi i amvisërive dhe vendosjе e online  platformës turistike.