Lajme

Takim me sektorin civil në Strumicë

Më 3 qershor 2021 (е enjte), me fillim në ora 17:00, në ambientet e restorantit Tiveriopol, Strumicë, u mbajt takimi i parë nga shumë takime dhe manifestime që vijojnë me sektorin civil dhe të biznesit nga Strumica në kuadër të projektit “Platforma për Investime në Komunitet”, i cili zbatohet. nga Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz, në partneritet me Shoqatën Multikultura nga Tetova, Qendrën për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit nga Dibra dhe Qendrën për Hulumtime dhe Analiza NOVUS nga Strumica.

Në këtë aktivitet u prezantua projekti dhe platforma, e cila është krijuar sipas modeleve të suksesshme të zbatuara në vendin tonë dhe në botë për të përmirësuar kapacitetin e organizatave lokale të shoqërisë civile për të ndërtuar nisma ndërsektoriale që synojnë zhvillimin socio-ekonomik të komuniteteve dhe forcimin e kapaciteteve për të gjeneruar fonde për komunitetet lokale përmes iniciativave të udhëhequra nga organizatat e shoqërisë civile dhe iniciativat publiko-private.