Lajme

Të ndihmojmë suksesin me shkëmbim të hapur të ideve!

BLOG për komunikim, ndërveprim, dhe shkëmbim të ideve për iniciativa të reja nga perspektiva të ndryshme qytetare, së shpejti do të vendoset për familjen e madhe 95 anëtarëshe në Platformën për investime në komunitet.