Lajme

Vazhdojmë me trajnime të reja

Startuam me serinë e re të trajnimeve për “Shkathtësi për media digjitale” në kuadër të Platformës për investime në komunitet. Përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile Planet-M Giffoni, Kalliri i mirësësi, Dritë shprese, ZIP Institut, Flagellum, Horiozn Civitas, Feniks 2022 dhe Legis ndoqën trajnimin gjatë të cilit mësuan për veglat dhe platformat kryesore digjitale të cilat do të kenë mundësi t’i përdorin për promovim digjital të aktiviteteve të tyre.