Новости

Проагфро Фармери, нашиот добитник на суб-грантови од Струмица

Ги споделуваме достигнувањата на Проагфро Фармери, нашиот добитник на суб-грантови од Струмица. Нивниот успех е победа за сите нас!

Како дел од нивниот проект „Жената фармер: лидер и модел за младите“, тие:

Истражуваa нови практики во производството на здрава храна преку посета на 27 земјоделски семејства.

Организираа 3 работилници за млади умови со кои се запознаваа со напредни земјоделски технологии, подобрување на продуктивноста и поддршка понудена од програмите на Министерството за земјоделство.

Поддршката на земјоделството и едукацијата на младите за важноста од зачувување на семејните традиции и земјоделството е клучот за просперитетна заедница.

Ајде да продолжиме да ги зајакнуваме и инспирираме промените!