Lajme

Nga qytetarët për qytetarët!

Inkurajohen organizatat e shoqërisë civile të përfitojnë nga mundësitë që ofron platforma digjitale PIK. Lexoi më tepër në https://cip.mk/sq/rreth-platformes/