Lajme

Për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit

Zhvillimi i qëndrueshëm është zhvillim i drejtë dhe i përgjegjshëm shoqëror, i pranueshëm për mjedisin dhe i bazuar në postulatet bazë të shoqërisë civile. Platforma për investime në komunitet përbën bazë të mirë mbi të cilën mund të ndërtohet zhvillim i qëndrueshëm i komunitetit.