Lajme

Përmbledhje 2023

U ndan 7 sub-grante: Me mbështetjen e BE-së, CIP solli në jetë 7 projekte frymëzuese, duke sjellur ndryshime pozitive në komunitetin tonë!

Mbi 40 ngjarje dhe konferenca: Nga bisedat për qëndrueshmëri tek konferencat me ndikim, ne mësuam, u lidhëm dhe formësuam të ardhmen së bashku!

Iniciativat që gjenerojnë fonde: 6 iniciativa në platformën tonë digjitale mblodhën fonde, falë mbështetjes suaj të pabesueshme! Dëshironi të ndjeni energjinë?! Lexoni më tepër në https://cip.mk/en/initiatives/

Rritja e komunitetit digjital: 120 organizata dhe biznese tani e quajnë platformën tonë shtëpi, duke krijuar një qendër energjie për ndikim të qëndrueshëm. Bashkohuni me lëvizjen tonë në linkun e në vijim https://cip.mk/en/members/

Një vit uniteti: Përkushtimi juaj i ktheu idetë në veprim. Le të arrijmë edhe më shumë në 2024!

#CommunityImpact#DigitalPlatform#Fundraising#2023Highlights#NewBeginnings